Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

​Miljonsatsning på tillväxtföretag i Norra Sverige

Småföretagare i Norr- och Västerbotten kan nu växa genom Almiprojektet Triumf. Med anpassade insatser kan företagen få möjlighet att fördubbla sin omsättning inom tre år.

– Vi vet att det finns företag som vill och kan växa i den här regionen, säger Malin Nilsson Correia, projektledare Triumf Norrbotten.

Tre av fyra nya företagare vill växa - men lyckas inte, det visar en undersökning som Almi Företagspartner gjort.

– Företag som befinner sig i utvecklingsfasen och vill öka sin omsättning kan behöva insatser från externa aktörer, säger Gert-Olof Boström, kontaktperson för projektet Triumf och docent vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Söker tillväxtföretag

Ytterligare förklaring kan vara bristande kompetens. Genom Almi Nords projekt Triumf erbjuds rådgivningsinsatser för tillväxt till företag som vill växa i Norr- och Västerbotten.

– Nu söker vi tillväxtföretag med höga ambitioner, säger Anna Öhrwall Rönnbäck, kontaktperson för projektet Triumf och professor vid Luleå tekniska universitet.

Över 30 miljoner kronor

Triumf riktar sig till små- och medelstora företag i Norr- och Västerbottens län som vill öka sin omsättning och anställa fler. Tack vare finansiering från Europeiska regionala strukturfonden kommer totalt 36 miljoner kronor satsas på företagen i länen mellan 2015-2018. Almi, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting satsar tillsammans 18 miljoner kronor i projektet. Umeå universitet och Luleå tekniska universitet är projektets samverkanspartners.

Startar företagsgrupper

Projektet Triumf kommer erbjuda insatser som anpassad tillväxtrådgivning, seminarier och coachning. Bland annat genom olika strategigrupper med extern expertis inom områden som bland annat produktutveckling, digitalt och innovativt ledarskap och internationalisering.

– Den grupp som startar i januari 2016 är riktad till företag som befinner sig i det första tillväxtstadiet. Vi planerar även en grupp med fokus på hållbart företagande, där ser vi ett behov hos företagen, säger Torbjörn Edvall, projektledare Triumf Västerbotten.

Mer information:

Torbjörn Edvall
projektledare
Triumf Västerbotten
070-565 07 97

Gert-Olof Boström
Umeå universitet
070-533 64 23

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag