Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Nöjda invånare placerar Umeå i topp

Umeå kommer på fjärde plats i en rankning gjord av tidningen Dagens Samhälle, utifrån hur nöjda invånarna är. Rankningen bygger på SCB:s årliga medborgarundersökning.

Det sammanfattande betyget Nöjd-Region-Index, NRI, från Umeås medborgare blev i år 68, vilket detsamma som i fjol. Av 988 tillfrågade personer svarade 44 procent. NRI för samtliga 137 kommuner som deltog i SCB:s undersökning var 59, och genomsnittsresultatet för kommunerna i Umeås storleksklass blev 63.

Dagens Samhälle rankar, med undersökningen som grund, Danderyd högst, och sedan följer Trosa och Karlstad.

– Fjärdeplatsen är oerhört glädjande. Jag tycker att medarbetare i kommunens alla verksamheter ska sträcka på sig. De gör ett bra jobb, och det är tydligt att det uppskattas av medborgarna, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Kommunala verksamheter

Av kommunens verksamheter ger Umeås invånare högst betyg för grundskolan, stöd för utsatta personer, gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur samt vatten och avlopp. En annan del av undersökningen rör åsikter om möjligheter till inflytande. Här ges Umeå det samlade betyget 41, vilket inte är säkerställt högre eller lägre än genomsnittsresultatet.

Ökning för Trygghet

Av de faktorer som Umeåborna betygsatt, har Trygghet fått ett statistiskt säkerställt högre betygsindex sedan fjolårets undersökning. Faktorerna Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Kommunikationer, Kommersiellt utbud och Fritidsmöjligheter får högre betyg än i genomsnittskommunen. Lägsta betyget ger Umeås medborgare för faktorn Bostäder, och liknande omdöme gäller för många andra kommuner.

Sammanfattningsvis kan 65 procent av medborgarna i Umeå starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Mer information

Läs SCB:s-rapport för Umeå kommun (pdf) eller kontakta:

Lennart Holmlund (S)
ordförande kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
mejl

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag