Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Norrmejerier bland de hållbaraste i Skandinavien

Norrmejerier, med huvudkontor i Umeå, har plats 17 av 253 svenska företag i Sustainable Brand Index och är i gruppen topp 30 av 709 skandinaviska varumärken som utvärderats av 27 000 konsumenter.

- Det här visar att konsumenterna vet att Norrmejerier gör gott, både miljömässigt och socialt. Att jobba hållbart är helt avgörande då konsumenterna blir alltmer medvetna, säger Anna-Karin Karlsson, chef för Marknad och Innovation vid Norrmejerier.

Hållbara och lönande satsningar

Norrmejerier har satt målet att mejerierna ska vara fria från fossila bränslen 2017 och en del i det är biogasanläggningen vid Umeå mejeri som ersätter användingen av olja. På transportsidan jobbar Norrmejerier med att uppnå minskade koldioxidutsläpp genom Ecodriving och samdistribution av varor. Ett avancerat system är utbyggt där varor från flera olika leverantörer skickas med samma bilar. Avfallsmängder minimeras och förpackningar ska vara återvinningsbara. Dessutom satsar Norrmejerier på att få fler bönder att leverera ekologisk mjölk.

- ¬För Norrmejerier är hållbarhet synonymt med lönsamhet och innebär att vi jobbar med att stärka medvetenheten i hela produktionsledet ända fram till våra konsumenter, att vara sparsam med våra resurser, uthållig för att driva utvecklingen så långt det går och att vara delaktig och visa ursprunget till de produkter som säljs i butikerna, berättar Anna-Karin Karlsson.

- Mjölkprodukton i norra Sverige bidrar till många arbetstillfällen såväl på gårdarna som i samhället i stort. Landskapen hålls öppna och bidrar till attraktiva och vackra omgivningar, säger Anna-Karin Karlsson.

Mer information:

Anna-Karin Karlsson
chef för Marknad och Innovation
Norrmejerier
070 676 53 38

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag