Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Nu möter Swedavias personal resenärerna vid Umeå Airport

Från och med den 1 november kommer SAS resenärer vid Umeå Airport att möta Swedavias personal istället för SAS. Statliga Swedavia sköter i fortsättningen incheckning, säkerhetskontroll och boarding vid Umeå Airport och ytterligare fyra regionala flygplatser för SAS-resenärer och de bolag som SAS resenärsservice hittills hanterat.

Överenskommelsen med SAS om den så kallade expeditionstjänsten innebär att personalen som skött incheckning och boarding nu övergår till Swedavia och blir en del av Swedavias resenärsservice på flygplatsen.

– Resenärer och flygbolag kommer att fortsatt få samma goda service och välkomnande bemötande. Övertagandet av SAS personal och arbetsuppgifter är ett viktigt steg i vårt arbete för att erbjuda attraktiva och flexibla helhetslösningar vid alla våra regionala flygplatser. Effektiviteten och affärsmässigheten ökar också när vi får helhetsansvaret för passagerar- och flygbolagsservicen, säger B-O Lindgren, flygplatschef på Umeå.  

Förändringen innebär att totalt 10 SAS-anställda nu övergår till Swedavia på Umeå Airport. Passagerarservicen samordnas från den 1 november med övrig Swedavia-verksamhet på flygplatserna.  Det ligger i linje med Swedavias strategi att möta framtidens behov av resande, möten och affärer på ett långsiktigt hållbart sätt.

– Vi arbetar hela tiden med att utveckla flygplatsen. Vi arbetar med helhetslösningar där personalen kan göra en rad serviceuppgifter, vilket leder till mera effektiva och konkurrenskraftiga flygplatser. En flexibel organisation är väldigt viktig när den positiva, ökande resandetrenden fortsätter, säger B-O Lindgren.

Mer information:

B-O Lindgren
flygplatschef
Umeå Airport
070-522 14 28

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag