Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Ny ettårig IT-utbildning till Umeå

Ett extra gymnasieår startas i Umeå av NTI-Gymnasiet för att möta IT-branschens behov av fler medarbetare. Vitec, Dohi, Hi5, Zordix, Mict och Integpro är exempel på företag skolan samarbetar med.

Från och med i höst kommer NTI-Gymnasiet i Umeå starta det fjärde året, kallad T4, på Teknikprogrammet med inriktningen Informationsteknik. Praktik och teori varvas under hela året vilket kommer att ge tolv elever ökade möjligheter till jobb som gymnasieingenjörer inom IT- och mjukvarubranschen.

En kompetenskartläggning över IT-branschen som Umeå kommun har gjort tillsammans med Infotech Umeå, visar att det kan komma att anställas så mycket som 1 150 personer inom IT-branschen i Umeå de kommande två åren. Kartläggningen visar också att 48 procent av branschen har anställt programmerare och utvecklare under de senaste tre åren och ytterligare 35 procent har fortfarande behov av denna kompetens idag.

Stort behov

– Vi vet att behovet av kompetens inom IT och mjukvara är stort i kommunen. Därför tycker jag att NTI-Gymnasiet ligger helt rätt i tiden med att starta T4-utbildningen. Jag är övertygad om att det kommer finnas en stor efterfrågan på de examinerade elevernas kompetenser från näringslivet som växer kraftigt inom IT, säger Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå Kommun.

Utbildningen ska bredda elevernas ingenjörsmässiga färdigheter. Efter avslutad utbildning tituleras eleverna gymnasieingenjörer. Målsättningen är anställningsbarhet efter avslutad utbildning som inkluderar hela sex månaders praktik på några av Umeås ledande IT-företag.

– Det känns jättekul att Skolverket har gett klartecken för detta. En avgörande förutsättning har ju varit det goda samarbetet med det lokala näringslivet och regionens efterfrågan på relevant IT-kompetens, säger Sarah Stridfeldt, rektor vid NTI-Gymnasiet.

Samarbete med företag

Hela 50 procent av utbildningen sker direkt på en arbetsplats. Därför är en förutsättning för att bedriva T4 just god tillgång till APL-platser (praktikplatser) av hög kvalitet vilket kräver ett väletablerat samarbete med det lokala näringslivet. Vitec, Dohi, Hi5 och Integpro är några exempel på lokala företag som skolan samarbetar med och som aktivt bidragit till att utbildningen kan starta till hösten.

– Vi kommer att ha tolv platser till förfogande och med ett Umeå som idag expanderar på bred front inom IT, så torde det här bli en attraktiv utbildning, menar Sarah Stridfeldt.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag