Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Ny näringslivsutvecklare för att utveckla Umeå som destination

Anna Molin, för närvarande distriktsansvarig vid Riksteatern, har rekryterats av Umeå kommun som näringslivsutvecklare för besöksnäringen. Hon tillträder tjänsten den 29 februari 2016.

Anna Molins huvudsakliga uppgift blir att utveckla besöksmål och upplevelser för besökare. En viktig del i arbetet är att initiera, planera och driva projekt samt strategiska frågor i syfte att utveckla och stärka Umeå som destination och reseanledning.

Tjänsten lockade 66 sökande, varav många är mycket kvalificerade.

– Vi valde Anna Molin för att hon har en lång och bred erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom besöksnäringen. Anna är dessutom en erfaren projektledare avseende destinationsutveckling och har värdefulla personliga egenskaper för tjänsten, säger Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

Allt kan utvecklas

Anna Molin har erfarenhet av turism- och utvecklingsarbete i Lycksele, Örnsköldsvik, Kramfors och Luleå. Nu ser hon fram emot sina nya arbetsuppgifter:

– Det är verkligen spännande att få chansen att arbeta med en så intressant destination som Umeå.

En utmaning är att starten sker efter två år med stigande besökssiffror, där kulturhuvudstadsåret skapat ett ökat intresse för Umeå.

– Ingenting är någonsin färdigutvecklat. Inom besöksnäringen kommer det nya trender och nya människor, och saker går alltid att utveckla vidare, säger Anna Molin.

Mer information:

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
mejl

Anna Molin
Tillträdande näringslivsutvecklare för besöksnäringen
0730-78 50 26

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag