Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Nytt rekord i ansökningar till Umeå universitet

Antalet anmälningar till Umeå universitets utbildningar fortsätter att slå nya rekord. Totalt har drygt 28 000 sökt en utbildning vid Umeå universitet i första hand inför höstterminen 2014. Det är nästan 1200 fler än i fjol och motsvarar den fjärde största ökningen i landet.

– Det här är mycket glädjande siffror, särskilt eftersom vi ökar mer än genomsnittet för landet. Jag tolkar det som att Umeå universitet har ett väldigt attraktivt utbildningsutbud och att universitetets utbildningar får mycket väl godkänt, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Totalt 75 000 anmälningar

Ökningen av antalet förstahandssökande motsvarar fyra procent, jämfört med snittet för riket som ligger på tre procent. Flest förstahandssökande har läkarprogrammet, juristprogrammet och psykologprogrammet. Det totala antalet ansökningar har också fått ett kraftigt uppsving. Totalt har närmare 75 000 anmälningar kommit in till Umeå universitet. Det motsvarar en ökning med nästan tio procent, jämfört med rikssnittet på sju procent.

Ansökningssiffrorna ger universitetet en fingervisning om hur många som kommer att registrera sig på en utbildning till hösten.

– Det är verkligen roligt och visar att Umeå universitet är ett förstahandsalternativ för allt fler från hela landet, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Mer information:

Anders Fällström
prorektor
Umeå universitet
070-493 85 27
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag