Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Pondus dokumenterar bygget av Hjältarnas Hus

Vintern 2016-2017 står ett hus ”nästan som hemma” klart på Landstingets marker vid Norrlands Universitetssjukhus. Hjältarnas hus är namnet på huset som, under långa behandlingsperioder på sjukhuset, ska bli ett tillfälligt hem för många sjukdomsdrabbade barnfamiljer. I huset ska det friska hos barnet stå i centrum. Det unika bygget är ett samarbete mellan Hjältarnas Hus och Västerbottens läns landsting.

Nu ska hela arbetet med Hjältarnas hus, från plan till färdigt hus, skildras i bokform. Boken ska genom bland annat intervjuer beskriva vilka idéer man startade med och hur ett stort engagemang utvecklades till ett starkt samverkansprojekt. Hela processen kommer att dokumenteras under byggtiden och avslutas när huset står färdigt för drift.

Förutom boken kommer man att kunna följa arbetet under byggtiden genom olika nyheter i webb och sociala media.

– Det här är mycket värdefullt för Hjältarnas hus som nu får ett stöd i den löpande kommunikationen under byggtiden genom aktuell information till projektets olika parter och alla andra som på något vis är intresserade av projektet, säger projektsamordnare Christer Nederstedt, Hjältarnas hus.

Projektledaren från Pondus, Marika Hjerpensköld, menar att det gemensamma arbetet kommer att förena värden som arkitektur och byggnation med människors berättelser, drömmar och visioner och på så vis lyfts det unika i projektet och får den slagkraft det förtjänar. Boken som Konceptet ”bygget av Hjältarnas Hus” kommer att dokumentera nuet, visualisera framtiden och berätta historien om Hjältarnas hus.

– Vi brukar inte dokumentera alla våra byggnationer, men den här historien är så speciell att vi ser ett stort värde av att fästa den på papper, säger Thomas Jonsson, kommunikationsstrateg på Landstinget.

Mer information:

Läs mer om Hjältarnas hus på www.hjaltarnashus.se eller kontakta

Christer Nederstedt
Hjältarnas hus
070-597 82 86

Marika Hjerpensköld
Pondus
070-193 79 59

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag