Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Power Shift Sverige - unga möts för att prata miljö, social hållbarhet och engagemang på Umeå Universitet

Fredag den 22 augusti, intar Sveriges viktigaste partipolitiskt och religiöst obundna mötesplats för unga hållbarhetsengagerade, Umeå Universitet.

Tillsammans med talare, erfarna processledare och workshophållare kommer unga från hela landet att under helgen djupdyka i frågor kring miljömässig och social hållbarhet. Vad är hållbart engagemang? Och vad har jämställdhet, antirasism och rättvisa med miljö att göra?

Vilka sociala utmaningar står samhället inför och hur hänger de samman med ekologiska utmaningar? Vilket samhälle vill unga ha och hur når vi dit? Med hjälp av inspirerande talare från både ideella och privata sektorn kommer vi under fredagskvällen att belysa problem och utmaningar som vi ser i dagens samhälle.

Under lördagen kommer deltagarna att få gräva djupare i kunskap om hållbara organisationer, lycka, jämställdhet, antirasism och demokrati genom ett antal workshops som hålls av demokrati- och jämställdhetsexperter och psykologer. Eftermiddagen kommer att ägnas åt att utforska värderingar och kommunikation som verktyg för förändring. Genom aktivt deltagande, kreativa samtal och diskussioner kring verktyg för förändring och lösningar kommer deltagarna själva diskutera idéer och forma metoder för samhällspåverkan.

Politiker deltar

På söndagen leder erfarna processledare ett möte mellan inbjudna politiker och Power Shifts deltagare genom utforskande av våra egna normer och värderingar. Mötesdeltagarna kommer att få dela med sig av, och konkretisera, sina personliga visioner om ett mänskligare samhälle.

Under Power Shift 2014 förflyttas deltagarna från problembelysning till verktyg för förändring.

– Vi vill att deltagarna går från denna helg med en stärkt känsla av att inte bara vilja, men att också faktiskt kunna påverka och förändra samhället mot någonting bättre, säger Kim Uddh, en av arrangörerna av Power Shift 2014.

Under helgen så glöms självklart inte kulturen bort, och för dem som väljer att delta under hela Power Shift 2014, så lovar arrangörerna ett gäng fina minnen.

Mer information:

Johline Lindholm
presskontakt
Power Shift 2014
0704 86 77 10
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag