Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Riksdagens talman besökte Umeå

Ett 40-tal intresserade mötte riksdagens talman Andreas Norlén när han gästade kommunhörnan i kulturhuset Väven söndagen den 10 mars. Flertalet frågor kring demokrati avverkades och de närvarande var nöjda både med svaren och med talmannens arbetsinsats i riksdagen så här långt.

På plats i kommunhörnan fanns även representanter från projekten Naturskolan och Agenda 2030. Efter samtalet bjöds talmannen på en kortare rundvandring i byggnaden och ett besök på Kvinnohistoriskt museum.

Syftet med talmannens besök i Väven var just att träffa allmänheten för att diskutera demokratifrågor. Besöket gjordes efter att han invigt en ny demokratiutställning på Västerbottens museum.

Fyra år lång turné

Under åren 2018-2022 firar riksdagen demokratins genombrott för hundra år sedan. Det är i fokus även för talmansbesöken i länen under denna period. Satsningen riktar sig till en bred allmänhet och i synnerhet gymnasieungdomar och bygger på samtal om demokrati. Ambitionen är också att visa att riksdagen är en angelägenhet för hela landet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag