Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Sogeti storsatsar och rekryterar 20 nya konsulter till kontoret i Umeå

Sogeti är det största IT-konsultföretaget som finns i Umeå med ca 120 medarbetare. Nu behöver man rekrytera 20 nya konsulter.

– Vi har ett stort behov av nya medarbetare till både nuvarande kunduppdrag men även för ett antal intressanta projekt som är på väg in, berättar Patrik Bernhardsson, Ortschef för Sogeti i Umeå. Fokus ligger också på att rekrytera fler kvinnor till kontoret.

Fokus för Sogeti i Umeå ligger på utveckling och förvaltning av olika system, webbar, intranät och det växande området mobila appar. Umeå-kontorets kundbas är stark inom bank, finans, industri och den skogliga sektorn men även inom offentlig och privat verksamhet. Sogeti i Umeå arbetar över hela Västerbotten och har ett nära samarbete med de andra kontoren i både Norrland men även nationellt.

Hög efterfrågan

– Vi har haft en god tillväxt under de senaste 10 åren och har en långsiktig plan på hur vi vill utvecklas. Den utvecklingen som vi ser i kombination med en hög efterfrågan på våra tjänster gör att vi på både kort och lång sikt behöver rekrytera, berättar Patrik Bernhardsson.

– IT-Umeå är otroligt spännande och vi söker webbutvecklare, apputvecklare och utvecklare för Java och olika Microsoft-produkter.  Vi har ett antal spännande nya projekt som handlar om att bygga och vidareutveckla både appar, intranätslösningar och webbar. Dessutom märker vi en utökning hos befintliga kunder som vi behöver ta höjd för, säger Patrik Bernhardsson.

Söker kvinnor

Sogeti ligger idag bra till då det gäller antalet kvinnor som konsulter och det är något som Patrik Bernhardsson på Umeå-kontoret tar fasta på.

– Men vi nöjer oss inte med att bara ligga bra till utan vi vill vara ledande. Vi har en ambition i Umeå att anställa så många kvinnor som vi kan. Samtidigt är svårigheten att hitta dem, säger han.

Något som han helst vill råda bot på i samband med den rekrytering som nu sker.

– Vi har en historik med fokus på jämställdhet. Sogeti har bland annat varit med och skapat WinIT som har blivit det största nationella nätverket för kvinnor inom IT-branschen i Sverige. Vi har även arbetat med ett bra förmånspaket för både kvinnor och män och särskild intern bonus om ett tips leder till att vi rekryterar en kvinna som konsult.

Mer information:

Patrik Bernhardsson
ortschef
Sogeti Umeå
070-399 94 03

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag