Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Tillväxten fortsätter i Umeå

Umeås folkmängd ökade under första halvåret i år med 255 personer, och vi är nu 121 032 Umeåbor. För andra året i rad uppvisar Umeå positiva siffror vid halvårsskiftet, trots att många studenter avslutar sina studier under vårterminen och då flyttar härifrån.

Sett i ett längre perspektiv har trenden vid halvårskiftet också varit att inflyttningen ökat samtidigt som utflyttningen minskat och resultatet i flyttningsnettot därmed blivit allt gynnsammare. I år är flyttningsförlusten den lägsta sedan början av 1990-talet och kompenseras väl av det positiva födelsenettot.

Antalet födda ligger svagt över förra årets nivå och antalet döda är något lägre än vanligt, vilket gör att födelsenettot ökar något. Avvikelserna är dock inte särskilt stora.

Uppehållstillstånd

Tillväxten för hela 2016 kommer till stor del att påverkas av i vilken omfattning Migrationsverket hinner avgöra de asylärenden som väntar på beslut. För Umeås del är kommuntalet 315 mottagna, men till det ska läggas egenbosättare och ensamkommande barn.

Bedömningen är att det sammanlagda antalet beviljade uppehållstillstånd kan komma att ligga runt 600 personer, men tidsåtgången för asylprövningarna är en stor osäkerhetsfaktor.

Sammanfattningsvis gäller att det positiva befolkningsutfallet så här långt tillsammans med förväntat antal avgjorda asylärenden talar för en mycket god tillväxt under helåret 2016.

Övriga landet

På grund av den höga invandringen ökade befolkningen i 263 av landets 290 kommuner. I vanlig ordning ökar storstadkommunerna med tillhörande kranskommuner mest.

Umeås ökning på 255 personer ligger på medelmåttlig nivå. I jämförelse med andra universitets- och högskolekommuner ser det ut så här: Uppsala (+1 285), Västerås (+745), Örebro (+735), Växjö (+830), Linköping (+597), Sundsvall (+431), Lund (+49) och Luleå (+12).

Mer information:

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag