Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå Airport miljöcertifierade som 2:a flygplats i världen enligt ACA nivå +3

Med anledning av Umeå Airports proaktiva miljöarbete har man denna gång fått certifikatet under en 3-års period. Umeå Airport är den 2:a flygplatsen i världen som tilldelats detta.

Att Umeå Airport för tredje året i rad når den högsta certifieringen innebär bland annat att flygplatsen är helt klimatneutral avseende koldioxidutsläpp från den egna verksamheten.  Den högsta nivån är dessutom ett bevis på att Umeå Airport arbetar aktivt tillsammans med övriga företag på flygplatsen för att minska även deras utsläpp av koldioxid. 

– Vi är mycket stolta för denna certifiering som är kvittot på vårt aktiva och målmedvetna miljöarbete som bedrivs både på flygplatsen och inom Swedavia. En viktig förutsättning till denna utmärkelse är flygplatsens goda sammarbete med regionen i miljöfrågor, säger en mycket nöjd B-O Lindgren, flygplatschef Umeå Airport.

Europeisk standard

Certifieringen, Airport Carbon Accreditation, är en europeisk standard, som mäter och graderar hur flygplatser hanterar sina koldioxidutsläpp. Certifieringen är uppdelad i fyra nivåer och för att godkännas på den högsta nivån måste alla andra nivåer också vara uppfyllda. Det innebär att flygplatsen ska redovisa och minska de koldioxidutsläpp som flygplatsen kan kontrollera.

Arbetet innebär även att engagera andra företag på plats, som till exempel flygbolag, hyrbilar, restaurang i klimatarbetet. Dessutom ska flygplatsen vara klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten, vilket innebär att de utsläpp som ännu inte har minskats med egna åtgärder kompenseras genom att Swedavia investerar i projekt, som binder motsvarande mängd koldioxid i utvecklingsländer.

Mer information:

B-O Lindgren
flygplatschef
Umeå Airport
070-522 14 28

Ibrahim Al-Turk
kvalité och miljökoordinator
Umeå Airport
010-109 50 11.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag