Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå Biotech Incubator får mångmiljonanslag

Umeå Biotech Incubator har tilldelats 15 miljoner kronor i anslag från Familjen Erling-Perssons Stiftelse. Pengarna ska användas till att hjälpa forskare inom livsvetenskap att ta sin forskning från akademin och vidare ut på marknaden.

Med andra ord handlar det om att omsätta forskningen i nya produkter och tjänster. Det nya anslaget gör det dels möjligt att ta emot och stötta fler forskningsidéer, dels snabba på och effektivisera processen där forskningen tas från teori till praktik. Anslaget sträcker sig över tre år, med start 2014, och pengarna fördelas med fem miljoner kronor per år.

– Vi är väldigt glada över att Umeå Biotech Incubator får anslaget. Det gynnar inte bara oss och våra forskare, utan även industrin, marknaden och de människor som faktiskt kommer att få ta del av de produkter och tjänster som forskningen genererar, säger Jennie Ekbeck, VD Umeå Biotech Incubator.

Ta forskning till marknaden

Umeå Biotech Incubator (UBI) stöttar forskare inom life science (läkemedel, medicinteknik och diagnostik) vid bland annat Umeå universitet. Det handlar om att ta forskningen ut på marknaden. En sådan process tar vanligtvis flera år och är ofta mycket kostsam. Detta eftersom det krävs djupgående analyser och tester innan tjänsten/produkten är färdigutvecklad och redo att möta marknaden – och bli till nytta för människor nationellt och globalt.

Det är ännu inte klart hur pengarna ska fördelas – det kan röra sig om stöd till befintliga såväl som nya forskningsprojekt.

Mer information:

Läs mer om Umeå Biotech Incubator på deras webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag