Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeåforskare får Sveriges största forskningspris

Fredrik Almqvist, professor vid Umeå universitet, tilldelas det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset – Sveriges största pris för naturvetenskaplig forskning. Han får priset för sitt arbete med att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier.

Fem pristagare har utsetts och Fredrik Almqvist får priset inom kemi. Varje pristagare tilldelas ett forskningsanslag på 4,5 miljoner kronor och ett personligt pris som i år är mer än fördubblat till 250 000 kronor.

Fredrik Almqvist får priset ”för hans arbete med utveckling av nya organiska substanser som verktyg för bekämpning av bakteriella infektioner och amyloidsjukdomar”.

Fredrik Almqvist föddes 1967 i Skellefteå. Han disputerade i organisk kemi vid Lunds universitet och året därpå tilldelades han ett stipendium från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för en gästforskarvistelse vid Washington University i St. Louis, USA. 1998 började han vid Umeå universitet och 2007 utsågs han till professor i organisk kemi vid kemiska institutionen. Han är sedan 2005 invald i Nationalkommittén för kemi vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Mer information:

Fredrik Almqvist
professor i organisk kemi
Umeå universitet
070-397 90 97
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag