Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå kan bli Europas miljöhuvudstad 2016

Umeå kommun ska ansöka hos EU-kommissionen om att bli Europas miljöhuvudstad 2016, efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sedan 2010 utses en stad i Europa årligen till Europas miljöhuvudstad. Hittills har utmärkelsen gällt endast för städer över 200 000 invånare, men från och med 2016 är utmärkelsen öppen också för städer med mer än 100 000 invånare. Denna förändring är också något som Umeå kommun i samarbete med Umeå universitet har verkat för.

Marknadsföring

De städer som utsetts är Stockholm (2010), Hamburg (2011), Vitoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013) Köpenhamn (2014) och Bristol (2015). En ansökan från Umeå kommun till Europas miljöhuvudstad 2016 innebär bland annat möjligheter att visa upp det samlade miljöarbetet och marknadsföra Umeå som en hållbar stad.

Inga kostnader

Till skillnad från utnämningen till Kulturhuvudstad kommer Umeå att få konkurrens från städer i andra länder. En annan skillnad är att en ansökan om Miljöhuvudstad inte är förknippad med några ekonomiska förpliktelser. Däremot kan Umeå bland annat räkna med ett antal konferenser under året.

– Det handlar helt enkelt om att visa upp vårt ordinarie arbete. Det skulle vara bra för Umeå att följa upp kulturhuvudstadsåret med att också vara miljöhuvudstad, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

– Ännu en möjlighet att få Europas ögon riktade mot Umeå är förstås bara positivt, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag