Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeåprofessor ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademin

Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet, har blivit invald som ledamot i klassen för biologiska vetenskaper vid Kungl. Vetenskapsakademien, KVA.

– Det är oerhört hedrande, förhoppningsvis lite mer än bara ännu ett tecken på att man uppnått mogen ålder!, säger Stefan Jansson.

Stefan Jansson är professor vid institutionen för fysiologisk botanik Umeå Plant Science Centre. Umeå universitet och hans vetenskapliga karriär är uppbyggd kring grundforskning om växters fotosyntes.

Erkännande för vetenskapliga insatser

Att bli invald som ledamot av akademien är ett exklusivt erkännande för sina insatser. Det kan gälla framstående forskning inom matematik, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskaper eller humaniora, men också andra stora insatser till stöd för vetenskaperna. Akademins målsättning är ”Att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället".

– Det är alltså även min uppgift. Jämfört med många andra forskare lägger jag mer tid på forskningskommunikation, det är nog något jag kan göra även i rollen som akademiledamot. Jag tror och hoppas även att mitt intresse för forskningens bidrag till ett hållbart utnyttjande av naturresurserna skall komma till användning, säger Stefan Jansson.

Han har tidigare bidragit till akademins kommunikationsarbete som medlem av dess Nationalkommitté för biologi.

Mer information:

Stefan Jansson
institutionen för fysologisk botanik
Umeå universitet
070-677 23 31
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag