Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå söker SM-veckan sommar 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2017. Finansiering om 6,5 miljoner kronor reserveras ur utvecklingsanslaget.

Riksidrottsförbundet, RF, har bjudit in landets kommuner till att ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2016 respektive 2017. En kommun kan söka för båda åren men kommer inte att tilldelas mer än ett av arrangemangen.

RF ställer bland annat krav på att man ska kunna arrangera SM i simidrott och SM i friidrott enligt vissa specifikationer, att det finns möjlighet att ”cityanpassa” vissa idrottstävlingar (exempelvis cykel, triathlon, rullskidor och inlines) samt att det finns logikapacitet motsvarande ca 7 000 gästnätter för idrotternas deltagare.

Bra förutsättningar

I kommunens förstudie för genomförande av SM-veckan sommar 2017 konstateras att Umeå genom att ha varit värd för SM-veckan vinter 2014 har byggt upp en värdefull erfarenhet och kompetens kring vad som krävs för att genomföra ett framgångsrikt evenemang.

I förstudien pekas också på närheten till arenor i centrala Umeå, en bra infrastruktur och god hotellkapacitet som dessutom ökar samt att det bör finnas gott underlag för potentiella samverkansparter inom näringslivet. En svaghet är att flera lokala föreningar brottas med bristande likviditet.

Stora värden

Den föreslagna budgeten för evenemanget är 6,165 miljoner kronor. SM-veckan vinter 2014 i Umeå (med 16 idrotter) skapade en turistekonomisk omsättning på drygt 30 miljoner kronor, ett annonsvärde på 63,5 miljoner kronor och bidrog till 20 årsverken. SM-veckan sommar i Halmstad 2013 (med 31 idrotter) skapade en turistekonomisk omsättning på cirka 87 miljoner kronor, ett annonsvärde på 35,5 miljoner kronor och bidrog till 54 årsverken.

I förstudien antas att dessa siffror kommer att öka i och med att konceptet blir mer känt för en bred allmänhet. SM-veckan sommar bedöms vara av stor betydelse för att Umeå ska närma sig målet att vara en av Sveriges bästa evenemangsstäder 2020.

– Effekterna av SM-veckan vinter var otroligt positiva, och i Umeå har sommaridrotterna verkligt fina anläggningar. Samtidigt är det än så länge fråga om en förstudie, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
mejl

Mattias Larsson (C)
ledamot
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 36
070-682 17 19
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag