Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå visar vägen till klimatsmart stadsplanering

Umeå, Örebro och Botkyrka har valts ut som föregångare när det gäller att jobba med stadsplanering som minskar påverkan på klimatet. Nu ska Umeå tillsammans med de övriga två kommunerna dela sina erfarenheter med fyra andra kommuner i Sverige samt inom ett nätverk i Europa.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder det svenska arbetet i EU-projektet Multiply, som bildar ett nätverk av kommuner i Sverige, Italien, Polen, Tyskland, Ungern och Österrike.

– Syftet med projektet är att stimulera kommuner att ta en mer aktiv roll i klimatomställningen. Det handlar om hur man vid planering eller ombyggnad av stadsdelar kombinerar frågor om hur marken används, vilka energilösningar som är mest effektiva och hur man förflyttar människor och varor – allt i syfte att minska klimatpåverkan. En annan aspekt är hur man involverar kommunens invånare i processen, säger Jeanette Green på IVL, som projektleder Multiply.

Nätverket väckte stort intresse när det presenterades. 29 svenska kommuner ville vara med och det krävdes ett hårt arbete av juryn att välja ut sju av dem. Till slut utsågs Umeå och Örebro till föregångare, utifrån sitt arbete när det gäller mark, energi och mobilitet, och Botkyrka för sin stora erfarenhet av medborgarsamverkan.

– Framför allt är det våra satsningar på att arbeta med hållbarhet i befintliga bostadsområden som Ålidhem och vårt innovativa utvecklingsarbete i Universitetsstaden som gör att Umeå är intressant att följa för andra städer i Sverige och Europa, säger Malin Lagervall, planeringschef på Samhällsbyggnad i Umeå kommun.

– Umeå har ett helhetstänk när vi bygger och planerar vår stad. Vår samarbetsmodell är en självklar del av vårt hållbarhetsarbete i kommunen och en viktig framgångsfaktor, fortsätter Malin Lagervall.

Delar erfarenheter och sprider dem vidare

Lomma, Västerås, Borlänge och Kalmar är utvalda för att lära mer inom nätverket. Det sker vid workshopar som ordnas för politiker och tjänstemän från alla de sju svenska kommunerna. Syftet är att dela erfarenheter, men även att ta fram riktlinjer som underlättar för andra kommuner att arbeta på liknande sätt.

Dessa stadsdelar, som antingen är byggda eller planerade, är aktuella inom Multiply: Jakobsdalen i Borlänge, Tullinge i Botkyrka, Kvarnholmen i Kalmar, Bjärreds vångar i Lomma, Ålidhem och Universitetsstaden i Umeå, Sätra i Västerås samt Tamarinden i Örebro.

De totalt 42 europeiska kommunerna i nätverket samlas till en konferens i slutet av året. Syftet med samarbetet är att öka förmågan att arbeta med integrerad planering för energi, mobilitet och markanvändning. Ett resultat blir att städer ska få hjälp att utveckla energiplaner för effektiv klimatomställning inom en stadsdel.

Mer information:

Läs mer om IVL Svenska Miljöinstitutet eller om Green Umeå.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag