Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Uppskattat nytt frukostmöte kring fenomenet sociala företag

Onsdag 6 november gick startskottet för ett nytt frukostmöte i Umeå. En ny arena för socialt entreprenörskap med olika aktörer för en förutsättningslös samverkan. Detta var den första i raden av återkommande månadsträffar på Kafé Station under temat socialt företagande.

Cirka 50 personer, politiker, företagare och tjänstemän och andra intresserade, slöt upp för att lyssna på vad konceptet sociala företag betyder.

Arrangören var Stödstrukturen för socialt företagande. Ett projekt vars mål är att underlätta kontakter och stöd till personer, företag eller organisationer som vill starta sociala företag i Umeå och Vännäs kommun. Men även ge feedback på affärsidéer och affärsplaner som rör socialt företagande. Stödstrukturen är en samverkan mellankommunerna, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen.

Projektledaren Caroline Nyström inledde med att förklara projektidén. Hur medvetenheten om socialt företagande ska förbättras och vad det kan göra för en hållbar utveckling till gagn för både människor och samhälle samt målet med att antalet sociala företag ska öka i kommunerna.

Därefter fick GF Chansen, representerade av Simon Miderfjäll, vd och Christer Johannsson, styrelseledamot, möjlighet att berätta om sin verksamhet och syn på sociala företag.

Nästa frukostmöte är 6 december, då deltagarna kommer att få lyssna på Roger Filipsson, Västerbottens Idrottsförbund, om Social ekonomi och Carina Bosson, vd på det sociala företaget Idrottsservice.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag