Pedagogiskt stöd vid problematiska skolsituation

Inom Elevhälsan finns ett pedagogiskt stödcentrum som arbetar med pedagogiskt stöd direkt till elever, personal och rektorer i grundskolor i Umeå.

Pedagogiskt stödcentrum består av en undervisningsgrupp på Björken och tre pedagogiska stödteam som arbetar ute på skolorna.

Rektor på grundskola är den som beställer stöd från pedagogiskt stödcentrum.

Kontakt

Erik Ådén
enhetschef
090-16 50 03
070-550 67 18
erik.aden@umea.se

Sidan publicerades