Pedagogiska stödteam

Pedagogiska stödteamen hjälper till på uppdrag av rektor och stöttar där elever, grupper och/eller pedagoger befinner sig i problematiska skolsituationer. Det finns tre stödteam som är en resurs från förskoleklass till och med årskurs 9. De sex pedagogerna arbetar direkt i hemklassrummet med eleven och gruppen.

Stödteamen eftersträvar flexibilitet i det stödjande arbetet med möjlighet till tidiga insatser och tillgänglighet i processen på plats i klassen. Tillsammans med pedagogerna på skolan utarbetas åtgärder på individ-, grupp- och/eller verksamhetsnivå för att hitta långsiktiga lösningar.

Insatserna anpassas efter uppdragets art och är helt beroende på den aktuella situationen. Arbetet sker i samarbete med andra resurser som t.ex. skolans likabehandlingsgrupp, elevhälsoteam, Elevhälsan, socialtjänst och BUP.

Pedagogiska stödteamen:

  • Riktar sig till personal och elever vid svårigheter i skolsituationer. Insatserna sker under kortare tidsperioder och genomförs på befintlig skola.
  • Möter och stöttar personal, elever, föräldrar och samverkar med andra resurser samt stöttar den fortsatta planeringen av klassens och elevens skolgång.

Kontakt

Rektor på hemskolan gör ansökan till Pedagogiska stödteamen.

Erik Ådén
enhetschef
090-16 50 03
070-550 67 18
erik.aden@umea.se

Sidan publicerades