Pedagogiskt stöd vid problematisk skolsituation

Inom Elevhälsan finns kompetenser som arbetar med pedagogiskt stöd direkt till elever, personal och rektorer i grundskolor i Umeå.

Pedagogiskt stödcentrum består av en undervisningsgrupp på Björken och fyra pedagogiska stödteam som arbetar ute på skolorna.

Rektor på grundskola är den som beställer stöd från pedagogiskt stödcentrum.

Sidan publicerades