Björken - särskild undervisningsgrupp

Björken är en särskild undervisningsgrupp med syfte att stärka lärsituationen och möjliggöra kunskapsutveckling för den enskilde individen. Verksamheten erbjuder en väl anpassad studiegång under ett läsår, där ett individanpassat arbets­sätt är i fokus. Arbetet sker utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn och med ett lösningsinriktat perspektiv där bemötande och förhållningssätt är av största vikt. Under året på Björken sker en kontinuerlig samverkan med hemskolan för att eleverna ska känna trygghet och tillit när eleven ska återgå till ordinarie klassundervisning.

Rektor på hemskolan gör ansökan till Björken.

Sidan publicerades