Skolpsykolog i grundskolan

Skolpsykologen

  • ska tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av skolans elevhälsoarbete
  • bidrar med psykologisk kunskap om risk- och skyddsfaktorer för hälsa, lärande och utveckling samt om psykisk ohälsa och funktionsvariationer
  • erbjuder konsultationer kring frågor på organisations-, grupp- och individnivå till skolans personal där det finns behov av psykologisk kompetens
  • genomför på uppdrag av rektor psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
  • erbjuder enstaka stödjande och/eller vägledande samtal till elever och vårdnadshavare vid skolrelaterade svårigheter.

Mer information på respektive skolas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades