Elevresor för elever i språkintroduktion

Hanteringen av och ansökan om busskort skiljer sig lite beroende på om du bor på ett kommunalt eller privat boende eller om du bor tillsammans med vårdnadshavare och/eller släkt.

Kommunalt boende

Om du bor på ett kommunalt boende, det vill säga ett boende som drivs av Umeå kommun, får du ett busskort av boendet. Information om vad som gäller för det busskortet får du från personalen på boendet.

Privat boende

Du som bor på ett privat boende, det vill säga ett boende som drivs i privat regi, får i nuläget inget busskort från boendet. Du kan då ansöka om ett busskort från skolan.

Ansök om busskort, elever som bor i Umeå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte uppfyller kraven för busskort får du själv tillsammans med god man kontakta Migrationsverket för en lösning. Inga tillfälliga busskort lämnas ut från skolan.

Annan boendeform

Om du bor tillsammans med vårdnadshavare eller din släkt och har mer än sex kilometer från din bostad, där du är folkbokförd, till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Om du bor inom Umeå kommun kontrollera att du har rätt till busskort och gör din ansökan genom att använda vår busskortskoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bor du i en annan kommun än Umeå kommun?
Ansök om busskort i annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har fått busskort och har mer än 4 kilometer från din hemadress till närmaste busshållsplats kan du dessutom ansöka om kontantersättning.

Om du bor växelvis hos dina vårdnadshavare är du endast berättigad till busskort om båda dina vårdnadshavare bor inom Umeå kommun och det är mer än 6 kilometer till skolan från minst en av vårdnadshavarna.

Om du behöver busskort av medicinska skäl och inte uppfyller 6 kilometersgränsen behöver du lämna in ett läkarintyg från den behandlande läkaren tillsammans med din ansökan. Kontakta busskortshandläggaren på din skola för mer information.

Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycka ansökes via och beviljas av försäkringsbolag.

Mer information om försäkringar

Ansök om busskort

Om du bor inom Umeå kommun kontrollerar du först att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress i den digitala kartan (busskortskollen). Om du är berättigad till busskort kommer du att få en länk till en digital blankett som du fyller i. Du som har växelvis boende, fyller i adressen till den vårdnadshavare som uppfyller kraven för busskort.

Busskort beviljas endast utifrån avståndet mellan din folkbokföringsadress och den skola du går på. Modersmåls­undervisning på annan skola eller bad på badhus påverkar inte din möjlighet att få busskort.

Ansök om busskort, elever som bor i Umeå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bor du i en annan kommun än Umeå kommun?
Ansök om busskort i annan kommun Länk till annan webbplats.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på skolan. När det gäller Språkintroduktion kontaktas administratören på Västra gymnasiet.

Viktig information till dig med busskort

Busskorten gäller under utbildningen och är giltigt fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Kortet är giltigt under skoldagar hela skolgången. Kortet är personligt och ger dig två resor per dag på linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. Övergång till bussar i tätortstrafiken är möjlig.

När du åker med Länstrafikens skolbusskort måste du kunna legitimera dig med skolkort eller godkänd legitimation, om föraren ber om det eller vid en biljettkontroll. Om du inte kan legitimera dig eller busskortet används felaktigt kan busskortet dras in. Du får dessutom betala en straffavgift.

Om du får inackorderingstillägg, flyttar, så att du får kortare skolväg än 6 kilometer eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort. Om du inte lämnar tillbaka busskortet kommer du att få betala en kostnad som motsvarar busskortspriset varje månad tills du lämnar tillbaka kortet.

Sidan publicerades