Skolkort för grundskoleelever

Skolkortet gäller för resor till och från skolan, två enkelresor per dag. Skolkortet gäller ej under lov. Skolkortet används så länge eleven går på skolan. Det innebär att kortet behålls av eleven under sommarlovet. Första månaden på höstterminen måste minst en resa göras, för att kortet ska laddas med resor för det nya läsåret.

Skolkortet är personligt

Skolkortet ska visas för biljettmaskinen vid varje resa. Byte till annan linje måste ske inom två timmar från resans början. Skolkortet är personligt och eleven måste vara beredd att kunna legitimera sig.

Nytt skolkort mot avgift

För borttappade, trasiga eller ej fungerande skolkort tas en avgift ut om elev behöver nytt kort upprepade gånger. Från och med andra bytet debiteras 200 kr för nytt skolkort.

Sidan publicerades