Skolkort för grundskoleelever

Skolkortet gäller för resor till och från skolan, två enkelresor per dag. Skolkortet gäller ej under lov. Skolkortet används så länge eleven går på skolan. Det innebär att kortet behålls av eleven under sommarlovet. Första månaden på höst­terminen måste minst en resa göras, för att kortet ska laddas med resor för det nya läsåret.

Skolkortet är personligt

Skolkortet ska visas för biljettmaskinen vid varje resa. Byte till annan linje måste ske inom två timmar från resans början. Skolkortet är personligt och eleven måste vara beredd att kunna legitimera sig.

Nytt skolkort mot avgift

Om elevens skolkort är trasigt och inte fungerar ska skolkortet bytas ut, skolskjutshandläggaren hjälper till med det. Borttappade skolkort ska rapporteras till skolskjutshandläggaren som ordnar ett nytt skolkort.
Från och med andra bytet debiteras 200 kronor för nytt borttappat skolkort.

Sidan publicerades