Skolskjuts på grund av olycksfall

I de fall elev i grundskola eller grundsärskola är i behov av skjuts till följd av olycksfall ordnas det via det försäkringsbolag som kommunen anlitar. Vårdnadshavare ansvarar själv för kontakterna med försäkringsbolag för beställning av skjuts.

Information om kommunens olycksfallsförsäkring för barn och elever

Sidan publicerades