Försäkringar

Barn i kommunal förskola, familjedaghem och elever i kommunal grundskola och gymnasieskola är försäkrade dygnet runt genom kommunens olycksfallsförsäkring. Elever i yrkeshögskola, komvux och SFI är försäkrade under skoltid. Försäkringen omfattar även barn och elever i de fristående förskolor och skolor som har valt att ingå i kommunens olycksfallsförsäkring.

Om en skada inträffar

  • När en skada inträffar ska den anmälas snarast möjligt till bolaget.
  • Skadan anmäls av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada ska du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spara alla kvitton.
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.

Anmäl skada till SKFAB genom att fylla i blanketten Skadeanmälan olycksfallsförsäkring. Skicka sedan ifylld blankett via post till:

Van Ameyde Sweden AB
Box 2080
372 02 Kallinge

Försäkringsinformation olycksfall 2021.pdf , 154.5 kB.

Skadeanmälan Olycksfallsförsäkring 2021.pdf , 155.5 kB.

Tidigare försäkringsbolag

Om det gäller skador längre bak i tiden, kontakta det försäkringsbolag kommunen hade avtal med vid skadetillfället. De bolag som återfinns i listan har i några fall bytt namn, sök information om nuvarande via webbplatser.

Tidigare försäkringsbolag.pdf , 390.8 kB.

Sidan publicerades