Förskola och omsorg som erbjuds

Förskola för barn 1–5 år

Förskolan bedriver utbildning och omsorg enligt förskolans läroplan och arbetar bland annat med språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö.

Hitta kommunala förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta fristående förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmän förskola för barn 3–5 år

Alla barn som fyller tre år har rätt till plats i allmän förskola från höstterminen. Placeringen är avgiftsfri och barnet erbjuds placering 15 timmar i veckan på förskola och under skolans terminstid. Barn som redan har vanlig placering i förskola har rätt att nyttja sin plats under tid som förskolan har allmän förskola oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning. Barn i allmän förskola är lediga under skolans lovdagar, se skolans läsårstider.

Förskolor med anpassad verksamhet för barn 1–5 år

Inom Umeå kommun finns förskolor anpassade för barn med allergi, hörselnedsättning och generell språkstörning.

Mer information

Förskola på minoritetsspråk 1–5 år

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska. Vårdnadshavare kan ansöka om plats på förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska eller samiska. För meänkieli finns möjlighet att göra en intresseanmälan.

Om förskola på finska

Om förskola på meänkieli

Om förskola samiska

Pedagogisk omsorg för barn 1–13 år

Pedagogisk omsorg erbjuds i stället för förskola och fritidshem och bedrivs i huvudsak i dagbarnvårdarens hem. Förskolans läroplan är vägledande i arbetet och Skollagen styr verksamheten.

Hitta kommunal pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta fristående pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omsorg på kvällar, nätter och helger för barn 1–13 år

Barn 1–13 år som har behov av omsorg under kvällar, nätter och helger kan få plats på Aftonstjärnan som ligger på Berghem, Skidspåret 6, i Umeå. Denna omsorg är till för barn vars föräldrar arbetar på obekväm tid.

Läs mer om Aftonstjärnans verksamhet och ansökan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna förskolor för barn 0–6 år

I Umeå finns flera öppna förskolor. Socialtjänsten har ansvar för verksamheten. Förskolorna är öppna för alla barn i åldrarna 0–6 år.

Läs mer om öppna förskolor

Sidan publicerades