Förskola på meänkieli

Umeå kommun erbjuder ännu inte förskola på meänkieli. För att Umeå kommun ska kunna planera förskoleverksamhet på meänkieli vill vi att du som vårdnadshavare gör en intresseanmälan.

Kontakta pedagogiska placeringsenheten, se kontaktinformation längre ner.

Mer information

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetetspråk. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetspråken är finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och deras kultur.

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att barn som har rätt till förskoleplats också ha rätt till en plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.

Läs mer om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sidan publicerades