Förskola på samiska

På Berghem finns förskolan Snöflingan som har en samisk avdelning som heter Hublluo för barn mellan 1–5 år.

Genom ökade kunskaper om sin samiska tillhörighet, dess språk och kultur kan barnets identitet och självkänsla stärkas. Det medför också större möjligheter för barnet att kommunicera med fler människor i sin omgivning.

Läs mer om samisk förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera i e-tjänsten: Välj område Berghem, Välj sedan Förskolan Snöflingan Samisk.

För frågor om ansökan kontakta Pedagogiska placeringsenheten

Mer information

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetetspråk. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetspråken är finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och deras kultur.

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att barn som har rätt till förskoleplats också ha rätt till en plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.

Läs mer om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sidan publicerades