Överlämning till förskoleklass

På denna sida kan förskolor eller pedagogisk omsorg med annan skolhuvudman göra överlämningar till mottagande grundskola i Umeå kommun om barnet börjar förskoleklass i en kommunal grundskola.

Överlämning på enskilda barn sker endast om relevant information finns

  1. Finns inte relevant information sker ingen överlämning gällande det enskilda barnet.
  2. Bedöms det att överlämning ska ske är det endast relevant information som ska lämnas över.
  3. Tänk på att vårdnadshavarna behöver ge sitt medgivande då det råder sekretess mellan förskola och skola.
  4. Ingen annan information om enskilda barn ska lämnas över på något annat sätt.

Viktig information

För att undvika personuppgiftsincidenter och att underlaget ska hamna rätt är det viktigt att stämma av med vårdnadshavarna vilken skolenhet som barnet kommer att börja förskoleklass.

Stödguide hur man skickar in en överlämning till förskoleklass länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Formulär för att skicka in överlämning förskoleklass till mottagande skolenhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades