Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Stöd i förskolan

Förskolan ska ge alla barn möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar få utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För- och grundskolan ska erbjuda inkluderande verksamheter och vara tillgängliga för alla samt stödja barnets möjligheter till en lärandemiljö som grundar sig på barnets enskilda behov.

Om barnet inte är placerat i förskola och är i behov av särskilt stöd som kräver anpassningar i verksamheten ska du som vårdnadshavare kontakta Pedagogiska placeringsenheten så tidigt som möjligt.

Om ditt barn av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver plats i förskola tidigare än inom fyra månader kan barnet beviljas förtur. Barnet ska då erbjudas plats där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Är ditt barn redan placerat i förskola, tala med personalen.

Specialförskolor

Inom Umeå kommun finns förskolor anpassade för barn med allergi, hörselnedsättning och kraftigt försenad och/eller avvikande tal- och språkutveckling.

Sidan publicerades