Stäng

Stöd i förskolan

Förskolan ska ge alla barn möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar få utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För- och grundskolan ska erbjuda inkluderande verksamheter och vara tillgängliga för alla samt stödja barnets möjligheter till en lärandemiljö som grundar sig på barnets enskilda behov.

Om barnet inte är placerat i förskola och är i behov av särskilt stöd som kräver anpassningar i verksamheten ska du som vårdnadshavare kontakta Pedagogiska placeringsenheten Öppnas i nytt fönster. så tidigt som möjligt.

Om ditt barn av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver plats i förskola tidigare än inom fyra månader kan barnet beviljas förtur. Barnet ska då erbjudas plats där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Är ditt barn redan placerat i förskola, tala med personalen.

Förskolor med anpassad verksamhet

Inom Umeå kommun finns förskolor anpassade för barn med allergi, hörselnedsättning och generell språkstörning. Läs mer i menyn.

Sidan publicerades