Stäng

Grundskola

I Umeå kommun finns det cirka 50 grundskolor med förskoleklass och varierade årskurser. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året. I Umeå kommun finns det möjlighet för vårdnadshavare att inför förskoleklass och årskurs 7 önska skolplacering.

Utbildningsspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet för eleven under hela låg- och mellanstadiet. Ett utbildningsspår kan innebära att en elev under låg- och mellanstadiet får sin grundskoleutbildning vid en eller flera skolenheter. Mer information om utbildningsspår.

 • Öppet hus på kommunala grundskolor

  Flera kommunala grundskolor erbjuder öppet hus och informationskvällar inför möjligheten att lämna in önskemål om skola i förskoleklass och årskurs 7. Du får då...
 • Högstadiet upplevs tryggt även under pandemin

  Årets elevenkät i grundskolan 7–9 och för grundsärskolan 1–9 visar mycket positiva resultat. Eleverna tycker att lärarna är väldigt skickliga på att undervisa o...
 • Elever ska få påverka skolmaten

  Genom det EU-finansierade projektet SchoolFood4Change kan totalt 3 000 europeiska skolor skapa hållbar och hälsosam skolmat i samarbete med WWF. Målet är att på...
 • Besök skolan digitalt

  Nu kan du besöka en kommunal skola digitalt och se miljöerna ute och inne i 360 grader.
Sidan publicerades