Stäng

Grundskola

I Umeå kommun finns det cirka 50 grundskolor med förskoleklass och varierade årskurser. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året. I Umeå kommun finns det möjlighet för vårdnadshavare att inför förskoleklass och årskurs 7 önska skolplacering.

Skolspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever som går i förskoleklass och låg- och mellanstadiet i en kommunal grundskola har ett planerat skolspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ska ge förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellan­stadiet. Ett skolspår kan omfatta en eller flera skolor, se mer information om skolspår.

 • Sök skola till förskoleklass eller årskurs 7

  Du som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 läsåret 2024–2025 kan söka till skolan du önskar att ditt barn ska gå i. Registrera dina önskemå...
 • Pops Academy, information om byte av skola

  Academedia som är skolhuvudman för den fristående grundskolan Pops Academy i Umeå har informerat om att Pops Academy i Umeå kommer att avvecklas. Här är samlad...
 • Ansök om plats i förskola till hösten

  Om ditt barn (1–5 år) ska börja förskolan i augusti, september eller senare i höst är det nu dags att ansöka om plats via kommunens e-tjänst.
 • Utvecklar samtyckeskultur bland förskolebarn

  I läroplanen för förskolan står att utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärk...
 • Fler elevplatser i resursskola i större lokaler

  Björkenskolan flyttar till större lokaler på Sandbacka och får fler elevplatser till undervisning för elever med stora behov av anpassad lärmiljö och särskilt s...
Sidan publicerades