Byte av skola

Ansökan om skolbyte kan göras vid fastställda tidpunkter, se tider för respektive läsår här nedan.

Viktig information innan ni ansöker

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna före ansökningstidens utgång.
  2. Observera att ett skolbyte inte kan ångras. Om ni ångrar er och vill dra tillbaka er ansökan måste det ske före sista ansökningsdatum genom att skicka in blanketten Återta ansökan. , 926.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  3. Du som vill byta skola på grund av flytt inom kommunen ska komplettera din ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum överensstämmande med periodens bytesdatum. Kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn. Skicka kontraktet per post till Umeå Kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå. Skicka in i god tid före ansökningstidens utgång. Vid önskemål om skolbyte på grund av flytt vid andra datum, kontakta Pedagogiska placeringsenheten via mejl: ppe@umea.se eller på våra telefontider.

Svar på vanliga frågor om ansökan

Nedanstående datum finns möjlighet att byta skola läsår 2021/2022 för förskoleklass, årskurs 1 och 7. Ansökan om skolbyte i årskurserna 2–6 och 8–9 kan göras när som helst och hanteras löpande av rektor på den sökta skolan.

Startdatum, sista ansökningsdatum och datum för pleceringsbesked läsåret 2021–2022

Startdatum

Sista ansökningsdatum

Placeringsbesked

23 augusti

16 augusti

18–20 augusti

15 september

6 september

8–10 september

8 november

18 oktober

20 oktober

11 januari

29 november

1–3 december

15 februari

7 februari

9–11 februari

25 april

4 april

6–8 april


Placeringsomgång för årskurserna F, 1 och 7 med sista ansökningsdatum 29 november är avslutad.

Om ni inte har fått meddelande om ny placering, kvarstår er tidigare skolplacering och ni behöver lämna in ny ansökan för byte med start den 15 februari.

Ordinarie e-tjänst för ansökan till alla årskurser läsår 2022/2023 öppnar i mars. Om du gör en ansökan innan dess kommer den inte att hanteras eftersom vi nu hanterar skolbyten för innevarande läsår. Återkom till den här sidan och göra en ny ansökan i mars 2022.

E-tjänsten för skolbyte läsåret 2021/2022 kommer att vara stängd från 8 till 29 januari på grund av ansökningsperiod till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2022/2023. För övriga årskurser som önskar byta skola inför läsåret 2022/2023 öppnar bytestjänsten i början av mars.

Du som har skyddad identitet, saknar personnummer eller e-legitimation ska ansöka på blankett.

Om din ansökan inte beviljas

Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad. Placeringsbesked skickas endast i de fall som din ansökan är beviljad och eleven har fått en ny skolplacering.

Om du inte har fått något besked enligt de datum placeringsbesked ska skickas ut så har eleven inte fått någon ny skolplacering. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in, se datum ovan.

Sidan publicerades