När du får placeringsbesked

Besked om skolplacering

När ditt barn fått en ny kommunal skolplacering får du som vårdnadshavare besked via mejl. Därefter påbörjar skolan arbetet med klassplacering och övriga förberedelser för mottagandet av ditt barn.

Om ni inte fått plats på önskad skola

Om ditt barn på grund av platsbrist inte fått plats på någon av de skolor ni önskat finns möjlighet att göra en ansökan om skolbyte. Ansökan ska vara signerad av samtliga vårdnadshavare.

Ansökan om skolbyte med e-legitimation

Anmäla förändring av skolgång

Om ni får ändrade förhållanden och inte längre behöver er plats i kommunal skola, behöver ni anmäla ändring av skolgång till kommunen.

Läs mer och ladda ner blankett Öppnas i nytt fönster.

Att tänka på efter placeringsbesked

Ansök eller säg upp fritidshem efter placeringsbesked

Vid behov av fritidshem behöver ansökan nu göras, fritidshem erbjuds på den skola där barnet är skolplacerad.
Kom ihåg att du själv måste säga upp tidigare fritidsplacering om ditt barn inte behöver fritids på sin nya skola.

Läs mer och ansök eller säg upp plats

Ansöka om skolskjuts

Om ditt barn har rätt till skolskjuts och ni behöver ansöka, gör det senast en månad innan skolstart för att skol­skjuts ska fungera från första skoldagen. Barn som exempelvis bor växelvis på två adresser behöver ansöka om skolskjuts och lämna in schema i god tid.

Läs mer och ansök om skolskjuts

Ansökan om modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning erbjuds från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare.

Läs mer och ansök om modersmålsundervisning

Om barnet saknar giltig frånvaroanmälan vid skolstart förloras skolplaceringen

Kontakta ppe@umea.se för vidare instruktioner i god tid före terminsstart om du vet att ditt barn inte ska gå på den skola där barnet fått sin placering. Om inskriven elev inte kommer till skolstart, och giltig frånvaroanmälan saknas, förlorar eleven sin skolplacering och platsen går vidare till en annan elev. Skolplikt gäller i förskoleklass och årskurs 1–9 för alla barn som är folkbokförda i Sverige.

Sidan publicerades