Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Urvalskriterier

Skolplaceringen utgår från att alla elever så långt som det är möjligt ska få en skolplacering på en skola som ni vårdnadshavare önskat eller på en skola i närområdet.

Elever som inte har en skola i närområdet har en garanterad plats på reserverad skola dit skolskjuts anordnas. Se reserverade skolor.

Vad innebär en skola i närområdet?

  • För elev i förskoleklass och i årskurs 1–3 innebär det alla skolor som finns inom 3 km från barnets hem (folkbokföringsadress).
  • För elev i årskurs 4–9 innebär det alla skolor som finns inom 4 km från barnets hem (folkbokföringsadress).

Undantag: För elever i åk 7–9 med folkbokföringsadress i stadsdelen Röbäck är närområdesgränsen 2,5 km mellan hem (folkbokföringsadressen) och skola.

Urval vid fler sökande än det finns platser på skolan

Urvalet görs enligt två kriterier som beslutats av För- och grundskolenämnden. Dessa är relativ närhet och förtur till placering på skola av synnerliga skäl, se nedan.

Relativ närhet

Relativ närhet innebär följande; om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Med skolväg avses kortaste väg, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller närmaste vanlig väg eller gata med eller utan trottoar.

Exempel: Albin har 800 meter till den skola han önskat och 950 meter till sin näst närmaste skola (950 – 800 = 150 meter). Elin har 500 meter till skolan hon önskat och 550 meter till sin näst närmaste skola (550 – 500 = 50 meter). I det här fallet blir det Albin som får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

Förtur till placering på skola vid synnerliga skäl

Om ett barn av synnerliga skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på sökt skola.

Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta skolan. Sociala skäl bedöms inte som skäl till förtur på en skola.

Ansökan utifrån synnerliga skäl ska tillsammans med intyg från läkare eller liknande skickas till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå. Sista ansökningsvecka är 27 november 2020 inför nästkommande läsår.

Ansökan om förtur på grund av synnerliga skällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avståndsmätning mellan skola och hem

Avståndet, den kortaste farbara vägen, mellan barnets folkbokföringsadress och skolans adresspunkter mäts i ett digitalt system. För att mäta relativt avstånd använder Umeå kommun ett adressregister samt digitalt vägnät som grund. Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Detta görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.

Vid beräkning av relativ närhet görs inte någon trafiksäkerhetsbedömning vid avståndsmätning mellan hemmet och skolan.

Antagningsprinciper till fristående skolor

Om du söker till en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vad som gäller för deras antagningssystem och om det är fler sökande än platser.

Sidan publicerades