Urval vid skolplacering

Skolplaceringen utgår från att alla elever så långt som det är möjligt ska få en skolplacering på en skola som ni vårdnadshavare önskat eller på en skola i närområdet.

Vad innebär en skola i närområdet?

 • För elev i förskoleklass och årskurs 1–3 innebär det skolor som finns inom 3 kilometer från barnets hem (folk­bokförings­adress).
 • För elev i årskurs 4–9 innebär det alla skolor som finns inom 4 kilometer från barnets hem (folkbokförings­adress).

Undantag: För elever i årskurs 7–9 med folkbokföringsadress i stadsdelen Röbäck är närområdesgränsen 2,5 kilometer mellan hem (folkbokföringsadressen) och skola.

Reserverade skolor

När en elev inte har någon skola i närområdet erbjuds en reserverad plats på kommunal skola dit skolskjuts anordnas till och från hemmet, eleven har placeringsförtur på denna skola. Beslut om reserverad skola utifrån geografiskt område beslutas i december inför nästkommande läsår.

Reserverad skola i bokstavsordning läsåret 2022/2023 (pdf) , 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsspår

Elever som går i förskoleklass och låg- och mellanstadiet i en kommunal grundskola har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6.

Det ska ge förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellan­stadiet. Ett utbildningsspår kan omfatta en eller flera skolor, se nedan.

Utbildningsspår för elever i förskoleklass till och med årskurs 6

Botsmark skola F–3 – Flurkmark skola årskurs 4–6

Brännland skola F–3 – Backens skola årskurs 4-6

Ersmark skola F–5 – Ersängsskolan årskurs 6

lnnertavle skola F–5 – Ålidhemsskolan årskurs 6

Rödäng skola F–3 – Grisbackaskolan årskurs 4-6

Skärgårdsskolan F–3 – Storsjöskolan årskurs 4–6

Sofiehemsskolan F–5 – Ålidhemsskolan årskurs 6

Sörmjöle skola F–6 – Hörnefors centralskola årskurs 4–6 (vid behov)

Tomtebogård skola F–3 – Sjöfruskolan årskurs 4–6

Östra Ersbodaskolan F–3 – Ersängsskolan årskurs 4–6

Överboda skola F–2 – Sörfors skola årskurs 3–6

Urval vid fler sökande än det finns platser på skolan

Urvalet görs enligt två kriterier som beslutats av För- och grundskolenämnden. Dessa är relativ närhet och förtur till placering på skola av synnerliga skäl, se nedan.

Relativ närhet

Relativ närhet innebär följande; om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Med skolväg avses kortaste väg, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller närmaste vanlig väg eller gata med eller utan trottoar.

Se kort film om regler för skolplacering (cirka 2 minuter lång). Du kan välja svensk eller engelsk undertext.

Förtur till placering på skola vid synnerliga skäl

Om det finns synnerliga skäl att ditt barn endast kan gå på en specifik skola (exempelvis medicinska skäl) kan du ansöka om förtur senast 28 november 2021 inför läsåret 2022/2023. Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta/önskade skolan. Sociala skäl bedöms inte som skäl till förtur vid skolplacering.

Ansökan utifrån synnerliga skäl ska tillsammans med intyg från läkare eller liknande skickas till Umeå
kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå. De ansökningar som inkommer efter detta datum kommer även att hanteras. I de fall som ansökan beviljas så sker placeringen utifrån de lediga platser som eventuellt finns på den aktuella skolan.

Ansökan om förtur på grund av synnerliga skäl , 978.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avståndsmätning mellan skola och hem

Avståndet, den kortaste farbara vägen, mellan barnets folkbokföringsadress och skolans adresspunkter mäts i ett digitalt system. För att mäta relativt avstånd använder Umeå kommun ett adressregister samt digitalt vägnät som grund. Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Detta görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.

Vid beräkning av relativ närhet görs inte någon trafiksäkerhetsbedömning vid avståndsmätning mellan hemmet och skolan.

Skolor med placeringsförtur

Om eleven går i årskurs 6 på en skola med högstadium har eleven en garanterad plats vid denna skola, så kallad placeringsförtur. Vårdnadshavare behöver inte lämna in en ansökan till skolan, eleven placeras till årskurs 7 automatiskt.

Placeringsförtur till årskurs 7 är i enlighet med skollagen 10 kap 31 § och erbjuds på nedanstående kommunala skolor:

 • Carlhöjdsskolan
 • Ersängsskolan
 • Hagaskolan
 • Hörnefors Centralskola
 • Linblomman/Linneaskolan
 • Obbola skola
 • Sjöfruskolan/Norra Ålidhemskolan
 • Storsjöskolan
 • Sävar skola
 • Västangård skola
 • Ålidhemsskolan

Antagning till fristående skolor

Om du söker till en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vad som gäller för antagning om det är fler sökande än det finns platser.

Sidan publicerades www.umea.se/urval