Urval vid skolplacering

Skolplaceringen utgår från att alla elever så långt som det är möjligt ska få en skolplacering på en skola som ni vårdnadshavare önskat eller på en skola i närområdet.

Elever som inte har en skola i närområdet har en garanterad plats på reserverad skola dit skolskjuts anordnas.

Reserverade skolor

Vad innebär en skola i närområdet?

  • För elev i förskoleklass och årskurs 1–3 innebär det skolor som finns inom 3 kilometer från barnets hem (folkbokförings­adress).
  • För elev i årskurs 4–9 innebär det alla skolor som finns inom 4 kilometer från barnets hem (folkbokförings­adress).

Undantag: För elever i årskurs 7–9 med folkbokföringsadress i stadsdelen Röbäck är närområdesgränsen 2,5 kilometer mellan hem (folkbokföringsadressen) och skola.

Urval vid fler sökande än det finns platser på skolan

Urvalet görs enligt två kriterier som beslutats av För- och grundskolenämnden. Dessa är relativ närhet och förtur till placering på skola av synnerliga skäl, se nedan.

Relativ närhet

Relativ närhet innebär följande; om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Med skolväg avses kortaste väg, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller närmaste vanlig väg eller gata med eller utan trottoar.

Se en kort film om regler för skolplacering (1,5 minuter lång). Du kan välja svensk, engelsk eller automatisk översättning till andra språk som undertext.

Förtur till placering på skola vid synnerliga skäl

Om ett barn på grund av synnerliga skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på den sökta/önskade skolan.

Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta/önskade skolan. Sociala skäl bedöms inte som skäl till förtur vid skolplacering.

Ansökan utifrån synnerliga skäl ska tillsammans med intyg från läkare eller liknande skickas till Umeå
kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå. Sista ansökningsdatum inför skolplacering för
läsår 22/23 är den 24 november 2021
De ansökningar som inkommer efter detta datum kommer även att hanteras och i de fall som ansökan beviljas så sker placeringen utifrån de lediga platser som eventuellt finns på den aktuella skolan.

Ansökan om förtur på grund av synnerliga skäl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avståndsmätning mellan skola och hem

Avståndet, den kortaste farbara vägen, mellan barnets folkbokföringsadress och skolans adresspunkter mäts i ett digitalt system. För att mäta relativt avstånd använder Umeå kommun ett adressregister samt digitalt vägnät som grund. Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Detta görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.

Vid beräkning av relativ närhet görs inte någon trafiksäkerhetsbedömning vid avståndsmätning mellan hemmet och skolan.

Antagning till fristående skolor

Om du söker till en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vad som gäller för antagning om det är fler sökande än det finns platser.

Sidan publicerades