Reserverade skolor

När en elev inte har någon skola i närområdet erbjuds en reserverad plats på kommunal skola dit skolskjuts anordnas till och från hemmet, eleven har placeringsförtur på denna skola.

Beslut om reserverad skola utifrån geografiskt område beslutas i december inför nästkommande läsår.

Reserverad skola i bokstavsordning läsåret 2021/22 (pdf) , 435.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över reserverade skolor för årskurs 7–9 , 265.4 kB. (pdf)

Sidan publicerades