Alternativa verktyg

Umeå kommun erbjuder ett basutbud av licenser för digitala lärverktyg. Detta bidrar till en likvärdig skola med tillgänglighet för alla elever och framför allt elever i behov av särskilt stöd. 

Utbildningsförvaltningen använder centrala medel för vissa programvarulicenser som alla skolor och förskolor har tillgång till. Digitalt stöd i lärandet, så kallade alternativa verktyg, är verktyg och programvaror/molntjänster som stödjer läsning, skrivande, tid, struktur, planering och uppmärksamhet.

AppWriter

AppWriter är ett läs- och skrivstöd som är integrerat med Google Apps och Google Chrome. Det betyder att eleverna kan få text uppläst från webbplatser och Googledokument, men också få ordförslag om man skriver en text.

AppWriter Cloud kan användas med sex olika språk så ett tips kan vara att även använda det när man skriver texter på engelska. Ett enkelt sätt att få förslag på lämpliga ord och hur de stavas.

AppWriter används i webbläsare och fungerar alltså lika bra i skolan som hemma, så länge man är uppkopplad mot internet. Tillägget kan användas från vilken dator som helst bara du använder webbläsaren Google Chrome.

Inläsningstjänst

En del elever har lättare att ta till sig innehållet i böcker när de lyssnar på böckerna. Därför har Umeå kommun tecknat avtal med Inläsningstjänst så att de elever inom grundskolan och gymnasiet som har behov kan få möjlighet att lyssna på inläst läromedel och även skönlitterära titlar finns. Detta avtal ger alla pedagoger och elever möjlighet att ladda hem inlästa läromedel till datorer och mobila enheter. 

Inläsningstjänst ger er klassuppsättningar av tusentals med ljudböcker som kan användas både vid läs- och skrivsvårigheter samt för att träna alla elevernas hörförståelse (lyssna, bearbeta text och förstå). Ibland är det bara skönt att kunna läsa med öronen oavsett orsak och syfte. För elever med Talbokstillstånd finns ytterligare litteratur att tillgå. Inläsningstjänst används i webbläsare och fungerar alltså lika bra i skolan som hemma, så länge man är uppkopplad mot internet.

Studiestöd på modersmål

Språket är nyckeln till kunskap och skolframgång. Skolan har i uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål, så eleverna får förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen, samtidigt som de lär sig det svenska språket.

Vi kan erbjuda “Studiestöd på modersmål” till alla inom grundskolan. Det är ett flerspråkigt ljudbokskomplement till välkända läromedel från Gleerups, Natur & Kultur och Sanoma. Med Studiestöd på modersmål kan nyanlända elever snabbare ta till sig samma kunskap som sina klasskamrater och inkluderas i den ordinarie undervisningen. Det kan minska elevernas utanförskap och spara tid för dig som lärare. Studiestöd på modersmål används i webbläsare och fungerar alltså lika bra i skolan som hemma, så länge man är uppkopplad mot internet.

InPrint

Alla lärare har tillgång till bildstödet InPrint 3 som ett kompletterande digitalt verktyg. InPrint kan användas som ett verktyg i arbetet med språkinriktad undervisning för hela klassen. Programmet kan också användas i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Då kan bilder- och symboler stödja elever i språkligt sårbara situationer med exempelvis struktur för skolarbetet, förståelse och uttrycksförmåga. I InPrint 3 ingår symbolbasen Widgitsymboler med fler än 14 000 symboler inom olika ämnesområden som passar både barn och vuxna.

LexiaProvia

Med LexiaProvia är det smidigt att anpassa övningar, eleverna kan arbeta självständigt och det är ett enkelt verktyg för att genomföra screeningar. Alla elever i F–9 har tillgång till det digitala läromedlet. Lexia Provia används i webbläsare och fungerar alltså lika bra i skolan som hemma, så länge man är uppkopplad mot internet.

SymWriter

SymWriter 2 är ett flexibelt och motiverande ordbehandlingsprogram som gör det möjligt för personer på olika läs- och skrivkunnighetsnivå att kunna skriva dokument med symbolstöd på dator.

Spell Right och Stava Rex

Stava Rex är speciellt framtaget för personer med olika läs- och skrivsvårigheter och det ger mer stöd än vanliga inbyggda rättstavnings- och språkkontroller. Spell Right rättar grava stavfel som svensktalande ofta gör på engelska. Programmen StavaRex och SpellRight kan både användas i Word och Google Dok. 

Skolplus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Skolplus är en interaktiv tjänst som fungerar bäst på interakitva tavlor och lärplattor.

Landguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Lättillgänglig information om världens alla länder. Texterna i Landguiden uppdateras på daglig basis av Utrikespolitiska institutets kunniga redaktörer. På skolans nätverk blir du automatiskt inloggad.

ABC – tangentbordsträningsprogram

Skolstil – Bokstavsljud, typsnitt och spårövningar

Sidan publicerades