Timplan och ämnen i grundskolan

I den nationella timplanen anges det totala antalet timmar i varje ämne som en elev har rätt att få undervisning i. I Umeå kommun finns en gemensam timplan som reglerar hur dessa timmar ska fördelas på olika årskurser i grundskolan.

Mer information

Kontakta rektor för mer information om ämnen och ramtimplan i Umeå kommun.

Ramtimplan för grundskolan

Ramtidplan för grundsärskolan

Sidan publicerades