Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Uppskjuten skolplikt

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. Det är kommunen som avgör om barnet ska få börja skolan ett år senare eller ej. Det är inte en rättighet för ett barn att få börja skolan ett år senare och bedömningen av de särskilda skälen är strikta.

Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet:

  • tillbringat kort tid i Sverige och har ett annat modersmål.
  • har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning.
  • på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling.
  • är fött sent på året och identifierar sig med barn som är födda ett år senare.

Ansök om uppskjuten skolplikt

Du som vårdnadshavare ansöker om uppskjuten skolplikt via blankett.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid gemensam vårdnad ska blanketten skrivas under av båda vårdnadshavarna. Du måste skicka in en ansökan till kommunen oavsett om ditt barn ska gå i en kommunal eller i en fristående verksamhet.

Ansökningsperiod

Ansökan bör skickas in före 2 december, men det går att ansöka ända fram till höstterminens start.

Eftersom du inte vet om din ansökan kommer att bli beviljad är det viktigt att du söker skola för ditt barn. Söka skola ska du göra om du har önskemål om vilken skola ditt barn önskar plats på.

Vad ska ansökan innehålla?

I din ansökan ska du beskriva vilka särskilda skäl som du anser finns för att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år senare. Du ska även skicka med:

  • Ett yttrande från rektor i förskolan.
  • Annan dokumentation/utredning som styrker de särskilda skäl du för fram. Det kan till exempel vara dokument om barnets utveckling, läkarintyg eller psykologutredning.
Sidan publicerades