Tidigare beslut om högstadieskolor

Utredning av skolstruktur för grundskolan har skett i flera steg. Den första delen handlade om utredning av högstadieskolor i Umeå tätort och beslut togs av för- och grundskolenämnden i november 2018.

Även utökningen av antalet förskoleavdelningar har varit ständigt pågående de senaste åren och fortsätter även för framtiden.

Pågående byggprojekt

Läs mer om pågående byggprojekt av förskolor och skolor

För- och grundskolenämndens beslut 29 november 2018

 • Att en sammanlagd elevkapacitet för högstadieskolor i Umeå tätort ska omfatta 41 parallella årskurser för de kommunala högstadieskolorna i Umeå tätort år 2029 varav minst 40 parallella årskurser 2024.
 • Att Grubbeskolan och Västangårds skola, inom det västra skolområdet, får en sammanlagd elevkapacitet på 8 paralleller.
 • Att Tegs centralskola och Linnéaskolan, inom det södra skolområdet, föreslås få en sammanlagd elevkapacitet på 8 paralleller.
 • Att en ny högstadieskola byggs i det geografiska området Tomtebo/Carlshem med elevkapacitet för 6 paralleller. I denna skola tillskapas undervisningslokaler för grundsärskolans samlade behov av undervisning för årskurs 7-9.
 • Att Sjöfruskolans och Carlshöjdsskolans nuvarande högstadieverksamheter flyttas till den nya skolan på Tomtebo/Carlshem.
 • Att Bräntbergsskolan blir kvar som högstadium med en kapacitet för 3 paralleller.
 • Att Maja Beskowskolan startar höstterminen 2019 för verksamhet upp till 6 klasser i årskurs 7.
 • Att vårdnadshavare till elever som börjar årskurs 7 söker skola enligt Umeå kommuns regler för "Söka skola".
 • Att med utgångspunkt i de styrande principerna följa utvecklingen av skolans organisation ur ett elev- och verksamhetsperspektiv.
 • Att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa lämpliga lokaler för evakueringen av Tegs centralskola i samband med renoveringen.
 • Att utreda möjligheter för högstadium i centralt läge som ska tas i anspråk under slutet av prognosperioden.
Sidan publicerades