Utredning alla områden

En utredning är genomförd för att belysa de lokalmässiga utmaningar som finns de närmaste tio åren och komma med förslag på en hållbar resurseffektiv skolstruktur för undervisning i förskoleklass, årskurs 1–6 samt fritidshem.

Vad säger utredningen om mitt område?

I menyn kan du ta del av utredningen samt för- och grundskolenämndens beslut.

För- och grundskolenämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att alla barn och elever ska uppleva ett kvalitativt lärande och nå goda resultat i sin utbildning. Det pedagogiska uppdraget ska därför alltid vara i fokus vid arbetet med framtida lokalförsörjning.

Utredningen bygger på nämndens principer

Säkerställa tillräckligt stora enheter inom de större tätorterna som möjliggör:

  • ekonomiska bärkraftiga enheter,
  • bättre förutsättningar för kollegialt lärande,
  • långsiktig kompetensförsörjning,
  • en samlad och samordnad elevhälsa,
  • likvärdiga skolor som skapar förutsättningar för att alla elever får tillgång till behöriga lärare i alla ämnen
  • samt en geografisk spridning av grundskoleenheter för att kunna så långt som möjligt erbjuda grundskoleplatser för yngre elever utan behov av skolskjuts.

Mer information

Sidan publicerades