Stäng

Utredning alla områden

En utredning är genomförd för att belysa de lokalmässiga utmaningar som finns de närmaste tio åren och komma med förslag på en hållbar resurseffektiv skolstruktur för undervisning i förskoleklass, årskurs 1–6 samt fritidshem.

Vad säger utredningen om mitt område?

I menyn kan du ta del av utredningen samt för- och grundskolenämndens beslut.

För- och grundskolenämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att alla barn och elever ska uppleva ett kvalitativt lärande och nå goda resultat i sin utbildning. Det pedagogiska uppdraget ska därför alltid vara i fokus vid arbetet med framtida lokalförsörjning.

Utredningen bygger på nämndens principer

Säkerställa tillräckligt stora enheter inom de större tätorterna som möjliggör:

  • ekonomiska bärkraftiga enheter,
  • bättre förutsättningar för kollegialt lärande,
  • långsiktig kompetensförsörjning,
  • en samlad och samordnad elevhälsa,
  • likvärdiga skolor som skapar förutsättningar för att alla elever får tillgång till behöriga lärare i alla ämnen
  • samt en geografisk spridning av grundskoleenheter för att kunna så långt som möjligt erbjuda grundskoleplatser för yngre elever utan behov av skolskjuts.

Mer information

Sidan publicerades