Mottagande av nyanlända elever i grundskola

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända elever ska inför ansökan till grundskola (6–15 år) vända sig till Mottagningsenheten, vid Kompetenscentrum för flerspråkighet.

En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre. (Skolverket)

I Umeå kommun räknas även elev i förskoleklass som nyanländ utifrån att hen är född utomlands och inte tidigare gått i svensk skola.

Skolplikt och rätt till utbildning

Skolplikt gäller för barn från förskoleklass till årskurs 9 för elever som är folkbokförda i Sverige. Familjer kan anmäla barnen till skolan utan att ha de fyra sista siffrorna (personnummer) om familjen är folkbokförd i Umeå kommun.

Barn som är asylsökande har ingen skolplikt, men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Anmälan grundskola

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn som ska börja förskoleklass till och med årskurs 9 ska vända sig till Kompetenscentrum för flerspråkighet som är mottagningsenhet för nyanlända elever i grundskolan i Umeå kommun. Kompetenscentrum för flerspråkighet utför informationssamtal med vårdnadshavare där följande tas upp:

  • Information om det svenska skolsystemet samt hur det fungerar i Umeå kommun gällande skola.
  • Stöttar vid ansökan till skola och modersmålsundervisning.
  • Utför den obligatoriska kartläggningen “Språk och erfarenheter” på elever i årkurs 1–9.

Vid introduktionen i förskoleklass samt på fritidshemmet kan Kompetenscentrum för flerspråkighet stötta med språkstöd vid introduktion, skolan kontaktar Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Språkutvecklare vid Kompetenscentrum för flerspråkighet kommer att kontakta vårdnadshavare/kontaktperson.

Barnet bör börja skolan senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden.

Elever som ska gå i förskoleklass till och med årskurs 3 börjar på en skola i sitt geografiska närområde.

Elever i årkurs 4–9 kan välja att påbörja sin utbildning i en förberedelseklass eller direkt inkluderas på en skola i sitt geografiska närområde.

Skolor i Umeå kommun med förberedelseklass

Ersängsskolan, årskurs 4–9

Ålidhemsskolan, årskurs 4–6

Ersängsskolan, årskurs 7–9

Grubbeskolan, årskurs 7–9

Teg centralskola, årskurs 7–9

Välkommen till skolan i Umeå Länk till annan webbplats. – rutin för mottagande av nyanlända elever i skolan

Kontakt

Mottagning
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

Hitta hit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottagningsenheten
kcfmottagning@umea.se

Mirna Nasser
språkutvecklare
073-073 04 52
mirna.nasser@umea.se

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Sidan publicerades