Mottagande av nyanlända elever i grundskola

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända elever ska inför ansökan till grundskola (6–15 år) vända sig till Mottagningsenheten, vid Kompetenscentrum för flerspråkighet.

En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre. (Skolverket)

I Umeå kommun räknas även elev i förskoleklass som nyanländ utifrån att hen är född utomlands och inte tidigare gått i svensk skola.

Skolplikt och rätt till utbildning

Skolplikt gäller för barn från förskoleklass till årskurs 9 för elever som är folkbokförda i Sverige. Familjer kan anmäla barnen till skolan utan att ha de fyra sista siffrorna (personnummer) om familjen är folkbokförd i Umeå kommun.

Barn som är asylsökande har ingen skolplikt, men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Kontakt

Mottagningsenheten
kcfmottagning@umea.se

Mottagning
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mirna Nasser
språkutvecklare
073-073 04 52
mirna.nasser@umea.se

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Sidan publicerades