Frågor och svar Ersboda skolor

Här samlar vi frågor och svar knutna till specifika skolor.

För att göra en förändring så att Ersängsskolan har all undervisning för årskurs 4–9Ersboda behöver man tillskapa nya lokalerErsängsskolan, motsvarande två klasser. F–3 på Ersdungen är åtta klasser medan F–3 på Ersängsskolan endast är fyra klasser.

Det är cirka 600 meter mellan Östra Erbodaskolan och Ersängsskolan. Vi har bedömt att denna skillnad i avstånd är rimligt för elever som går i årskurs 46.

Utredningen föreslår inte någon flytt av lågstadieelever. Förskoleklass och årskurs 13 kommer att finnas precis som i dag på Östra Ersbodaskolan, Ersdungens skola och Ersängsskolan. 

Ersängsskolan är en av flera skolor som idag har undervisning för elever från förskoleklass till årskurs 9. Andra skolor i Umeå kommun är: Carlshöjdsskolan, Hagaskolan, Hörnefors centralskola, Linnéaskolan, Obbola skola, Sävar skola, Västangård skola, Ålidhemsskolan, Minervaskolan (friskola), Internationella Engelska skolan (friskola) Umeå Waldorfskola (friskola), Hannaskolan (friskola) Språkskolan (friskola).

Det förslag till förändring för elever på mellanstadiet på Östra Ersbodaskolan som finns i utredningen har redan genomförts inför höstterminen 2020. Detta gjordes för att det behövdes fler klassrum för elever i träningsskolan. Östra Ersbodaskolan är ursprungligen byggd på ett sådant sätt så att lokalerna är anpassade för elever i träningsskola. Därför behövs ingen ombyggnad där för att kunna undervisa elever i träningsskolan. Inför flytten av mellanstadieelever till Ersängsskolan hade skolledningen information och dialog med vårdnadshavare om den förändringen.

Det är många vårdnadshavare om önskar plats på samtliga kommunala skolor som idag har undervisning från förskoleklass till årkurs 9 (F9-skolor), se annat svar ovan. Ersängsskolan har det senaste året haft fler sökande till förskoleklass än det funnits platser till.

Det är många vårdnadshavare om önskar plats på samtliga kommunala skolor som idag har undervisning från förskoleklass till årkurs 9 (F9-skolor), se annat svar ovan. Ersängsskolan har det senaste året haft fler sökande till förskoleklass än det funnits platser till.

På Ersboda beräknas alla elever få plats i de skolor som finns där. Därför föreslås inga nybyggnationer i denna stadsdel. Östra Ersbodaskolan är ursprungligen byggd på ett sådant sätt så att lokalerna är anpassade för elever i träningsskola. Därför behövs ingen ombyggnad där för att kunna undervisa elever i träningsskolan. Utredningen har haft som uppdrag att visa på var nya skolor behövs eller behöver byggas ut för att mer än 1 600 elever ska få plats de kommande tio åren.

På Ersboda beräknas alla elever få plats i de skolor som finns där. Därför föreslås inga nybyggnationer i denna stadsdel. Utredningen har haft som uppdrag att visa på var nya skolor behövs eller behöver byggas ut för att alla + 1 600 elever ska få plats de kommande 10 åren.

Kommunen placerar inte barn med särskilda behov till vissa skolor. Det är vårdnads­havare som önskar skola. Grundsärskola finns idag i skolor på Ersboda, Haga och Carlshöjd.

För- och grundskolenämnden har redan tidigare beslutat att Ersängsskolan ska vara en F9-skola med undervisning i både lågstadium, mellanstadium och högstadium samt grundsärskola.

Sidan publicerades