Frågor och svar Ersmarks skola

Här samlar vi frågor och svar knutna till specifika skolor.

Ja, utredningens förslag innebär att Ersmarks skola blir en F–6 skola med två paralleller.

Utredningen innehåller förslag som ännu inte beslutats. Därför finns heller inga framtagna skisser.

Sidan publicerades